Privacybeleid voor Barendse Consultancy

Inleiding

Welkom bij Barendse Consultancy. Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten gebruikt, inclusief onze website. We leggen uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

1. Verzamelde Gegevens

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

– Persoonlijke Identificatiegegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum.
– Professionele Gegevens: Functietitel, werkervaring, opleidingsniveau, vaardigheden, referenties.
– Assessment Gegevens: Resultaten van assessments, feedback, en rapportages.
– Technische Gegevens: IP-adres, browser type, bezochte pagina’s, tijdstip van bezoeken.

2. Gebruik van Gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

– Levering van Diensten: Het uitvoeren en rapporteren van assessments.

– Communicatie: Contact opnemen voor afspraken, updates, en feedback.
– Verbetering van Diensten: Analyseren van gegevens om onze diensten te verbeteren.
– Wettelijke Verplichtingen: Naleving van wettelijke eisen en bescherming van onze rechten.

3. Delen van Gegevens

Wij delen uw gegevens alleen met derden in de volgende situaties:

– Dienstverleners: Met externe dienstverleners die ons helpen onze diensten te verlenen, zoals IT-ondersteuning en data-analyse, mits zij gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.
– Wettelijke Vereisten: Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan toezichthoudende instanties.

– Zakelijke Overgangen: In geval van een fusie, overname of verkoop van (een deel van) ons bedrijf.

4. Beveiliging van Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Dit omvat encryptie, firewalls, en beveiligde servers.

5. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is. Zodra gegevens niet meer nodig zijn, verwijderen of anonimiseren wij deze op een veilige manier.

6. Uw Rechten

U heeft het recht om:

– Inzage: Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en een kopie hiervan te ontvangen.
– Correctie: Onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren.
– Verwijdering: Verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen (recht op vergetelheid).
– Beperking: De verwerking van uw gegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden.
– Bezwaar: Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden.
– Overdraagbaarheid: Uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit beleid.

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en analytische gegevens te verzamelen. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

8. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken of wettelijke vereisten weer te geven. Wij raden u aan regelmatig ons privacybeleid te raadplegen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

9. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Barendse Consultancy
Handelsweg 53, 1181 ZA Amstelveen
info@friedabarendse.nl
+31 6 51224963

Datum van laatste herziening: 20 mei 2024