Director – Internationaal opererend theater productie bedrijf

Beoogd resultaat na coaching:

  • Vormgeven 100 dagen plan in relatie tot strategie, focus en visie bepalen,
  • Autonoom willen werken
  • Toegevoegde waarde in werk willen leveren

“Met een carrière switch ontstond voor mij de behoefte om tijd in te ruimen voor reflectie.

Ik had een beoogd ‘100 dagen plan’. Eén doel van mijn plan was om de juiste korte-, en lange termijn focus te bepalen zodat ik niet te veel aandacht zou verliezen aan de dagelijkse gang van zaken. Een tweede doel was om duidelijke sturing te kunnen geven aan mijn (internationale) teams zodat ik de verwachtingen ten aanzien van de directie en RvC goed zou kunnen managen. 

In onze gesprekken hebben we de (matrix) context helder in kaart gebracht en dit gekoppeld aan mijn gewenste ambitie ten aanzien van strategie,  leiderschap, teams, samenwerking, rapportage, financiën, en persoonlijke profilering.

De matrix gaf mij inzicht in welke strategische thema’s aandacht behoeften. Daarnaast kreeg ik inzicht in mijn eigen positie als leider en bleek het aanbrengen van focus een logisch gevolg van dit proces.

Bewust tijd inruimen om de kaders en de koers te kunnen bepalen zakelijk, maar ook in relatie met privé, heeft voor mij geleid tot een duidelijke visie, focus en commitment.  Daarmee is voor mij ook het beoogde resultaat bereikt.”